Disclaimer & Copyright

Oosterbaan Alkmaar, verleent u hierbij toegang tot www.oosterbaanalkmaar.nl ("de website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Oosterbaan Alkmaar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Oosterbaan Alkmaar spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De materialen op de website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Oosterbaan Alkmaar. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Oosterbaan Alkmaar. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Oosterbaan Alkmaar nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van het intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Oosterbaan Alkmaar. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Oosterbaan Alkmaar, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Een passende oplossing voor uw voeten?

Neem contact met ons op of maak direct een afspraak.