Zorgverzekeringen

Wanneer u voor een medische noodzaak individueel vervaardigd maatschoeisel (zoals orthopedische schoenen) nodig heeft, dan heeft u recht op een vergoeding vanuit de basiszorgverzekering. De orthopedische voorzieningen die u vergoed krijgt zijn onderverdeeld in:

  • Geheel op maat gemaakte schoenen, orthopedische schoenen of voorlopige orthopedische schoenen (VLOS);
  • Halffabrikaat of semi-orthopedische schoenen;
  • Aanpassingen aan confectieschoenen, orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC).

Om deze vergoeding te ontvangen heeft u in de meeste gevallen een doorverwijzingsbrief nodig van een specialist.

Voorzieningen zoals steunzolen en verhogingen worden soms vergoed. Dit is afhankelijk van de verzekeraar en het pakket wat u heeft afgesloten bij uw verzekeraar. Kijk hiervoor in de voorwaarden die u zelf met uw verzekeraar bent overeengekomen.

Eigen bijdragen voor orthopedische schoenen
Bij elke zorgverzekeraar dient u een eigen bijdrage te betalen voor uw (semi-) orthopedische schoenen en VLOS. De hoogte van dit bedrag wordt ieder jaar weer opnieuw bepaald door de regering.

De wettelijke eigen bijdrage in 2024 voor 16 jaar en ouder is vastgesteld op €130. Voor jongeren onder de 16 jaar is dat bedrag €65. 

De eigen bijdrage staat los van het wettelijke verplichte eigen risico. Deze staat voor 2024 vastgesteld op €385.

Op hoeveel paar orthopedische schoenen heeft u recht?
In de voorwaarden van uw zorgverzekeraar staat op hoeveel paar (semi-) orthopedische schoenen u recht heeft. In de meeste gevallen heeft u eenmaal per 15 maanden recht op een nieuw paar. Volgens de regelgeving heeft u recht op 2 paar schoenen, zodat u altijd een reservepaar heeft als er iets mis is met uw andere paar. Wilt u weten of u recht heeft op een nieuw paar (semi-) orthopedische schoenen? Neem dan contact met ons op of raadpleeg de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. 

Heeft u recht op nieuwe orthopedische schoenen? Oosterbaan zorgt ervoor dat de nieuwe schoenen de perfecte ondersteuning bieden voor uw voeten en goed zitten. Bel voor het maken van een afspraak.

Overzicht zorgverzekeringen:
De vergoeding van uw (semi-) orthopedische schoenen of VLOS is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar of raadpleeg de voorwaarden die u zelf met uw zorgverzekeraar overeen bent gekomen. Werkschoenen kunnen niet via de zorgverzekeringswet gedeclareerd worden, deze vallen onder de kosten van de werkgever of UWV (of WIA/Wet werk en inkomen). Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

Een passende oplossing voor uw voeten?

Neem contact met ons op of maak direct een afspraak.